Lokalråd Thurø er nu en realitet. Formålet er at fremme udviklingen og de kulturelle aktiviteter på hele Thurø og fremme sammenholdet/dialogen med alle borgere og interessegrupper. 

For at understøtte øens ildsjæle og alle andre med gode ideer til øens positive udvikling stiller Svendborg Kommune hvert år en pulje på kr. 200.000 til rådighed til projekter, der kommer et bredt udsnit af Thurøs beboere til gode. Alle på øen kan stille forslag til projekter, der kan søge midler fra puljen.

Lokalrådet opfordrer derfor til at indlevere/indsende beskrivelse af større eller mindre projekter, der skal være af almennyttig karakter til gavn for hele Thurø.

Hvis du vil have din idé med i år, skal du her nedenfor give en kort beskrivelse af projektet og hvilket beløb der søges. Samtidig skal du oplyse navn, adresse og gerne telefonnummer og e-mail adresse, så vi kan kontakte dig.

Beskrivelsen kan afleveres i en af de opstillede kasser hos Spar købmanden, på biblioteket og i Thurøhallen.

Du kan også sende din beskrivelse til en af Lokalråd Thurøs medlemmer, Ingeborg Inselmann, på inselmann@live.dk

For at komme i betragtning, skal vi have din projektbeskrivelse senest den 1. december 2020.

I begyndelsen af 2021 arrangerer Lokalråd Thurø en afstemning, hvor alle får mulighed for at stemme på de indsendte projekter. Når Svendborg Kommune har sikret, at projekterne må støttes gennem borgerbudgettet, får vinderne besked. De valgte projekter modtager 75% ved opstart af projektet og de sidste 25%, når et regnskab foreligger Svendborg Kommune.