I nogle måneder har en arbejdsgruppe fra hele sydøen arbejdet med at sætte rammerne for etablering af et egentligt lokalråd for Syd Tåsinge.
Der kommer også senere et for Nord Tåsinge. 

Selve processen omkring lokalrådene er understøttet af Svendborg kommune, og skal fremme udviklingen i alle kommunens lokalområder. Der følger også betragtelig sum penge med, som det kommende lokalråd kan bruge på lokal udvikling, og som medfinansiering ved fondsansøgninger etc. For at få del i denne pulje, skal der nedsættes et egentlig lokaludvalg. Mai-Britt Schultz, fra arbejdsgruppen fortæller: 

– Arbejdsgruppen, som blev nedsat på et borgermøde i foråret i Bjerreby forsamlingshus, har været udfordret af Covid19 og derefter sommerferien, og vi haft møder dels virtuelt, dels via en Facebookgruppe, men nu har kunnet mødes fysisk og har truffet nogle beslutninger, så der kan komme i gang med det videre arbejde. Og så der er noget for det nye lokaludvalg, at arbejde ud fra.

Jan Thorup Nielsen supplerer: 
  Der er mange ideer i spil, men vores motto har været Bedst for flest. De ideer, der er kommet frem på vores møder, har alle været at understøtte den gode historie og skabe en anden fælles fortælling om Sydøen, men det er jo helt op til borgerne på Sydøen og det nye lokalråd, hvad de gerne vil.

Mai-Britt Schultz fortsætter:
– Men det er da ingen hemmelighed, at vi bl.a. har været inde på det stærkt stigende børnetal og der skal ses på muligheder for dem. Vi har talt om flere fælles arrangementer, musik og festivaler. Genplantning af Syd Tåsinges traditionelle pære-alléer, tydeligere cykel og turistruter, shelters, havnenes potentialer og ikke mindst muligheden for at påvirke, hvad vi der bor på sydøen ønsker af udvikling, så vi kan påvirke udviklingen i den retning vi ønsker. Men vi har også talt om, det er vigtigt lokalrådet fokuserer på udvikling og fællesskab, og ikke på møller og biogas. 

– Arbejdsgruppen har desuden besluttet at trække grænsen mellem nord og sydøen. Således at alle syd for Bregninge bakkerne er at henregne til Sydøen og dermed stemme og valgbare, tilføjer Jan Thorup Nielsen.

Så hvis du vil være med eller blot er interesseret, er der stiftende forsamling tirsdag den 29. september kl. 19.30 i Bjerreby forsamlingshus. På grund af  forsamlings-restriktioner er man nødt til at sætte grænsen for deltagere ved 50. Så er du interesseret i, at komme med i Lokalrådet, så mød op. Der er tilmelding på mail til sydtaasinge@gmail.com, hvor du bedes oplyse postadresse. 

Hvis der skulle opstå lange køer, for at komme med til mødet, skaffes der er anden lokalitet, og det meddeles tilbage på mail. Der udsendes desuden forslag til vedtægter til de tilmeldte, så det kommende lokalråd kan komme i gang med arbejdet med formaliteterne på plads.