Lokalarkivet i Landet er åbnet i nyrenoverede lokaler i det gamle bibliotek og museet i Bregninge har sat besøgsrekord. 

Efter en fantastisk sommer, hvor vores lille lokalmuseum oplevede det største besøgstal nogensinde, er der nu lukket ned for vinteren. De ekstra indtægter bliver i øjeblikket brugt på diverse renoveringer og nyanskaffelser, hvilket er dejligt for vores museum, der i de seneste par år har været tvunget i knæ rent økonomisk. 

Ærgerligt var det derfor, at vi måtte aflyse vores to åbningsdage i efterårsferien, men med en frivilliggruppe der mest består af 70+, var det ikke så svært at respektere deres ønske om ikke at åbne museet samtidig med, at smittetallet igen begyndte at stige.  

Det var endnu sværere, men nødvendigt, at Museumslauget i oktober måtte aflyse den årlige og traditionsrige Æggekage-spisning for alle frivillige med ledsager, men igen var det myndighedernes restriktioner, der satte dagsordenen. Vi krydser fingre for næste år.

Lokalarkivet færdigt
Yderst glædeligt var det til gengæld, at vi lige nåede at få afholdt indvielse af de nyrenoverede lokaler i Taasinge Lokalhistoriske Arkiv d. 25. september. Med de tilladte 50 indbudte gæster og frivillige fik vi en dejlig eftermiddag med taler og musik. Formand for Svendborg kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Hanne Klit, foretog den officielle åbning med en fin tale om at vokse op på Tåsinge og om at bevare øens historie for eftertiden, netop som det sker på vores Lokalhistoriske Arkiv. 

Som formand for Museumslauget vil jeg benytte denne plads til at sige en speciel tak til museets frivillige håndværkere, som har lagt uendelig mange timer i at forvandle det gamle bibliotek i Landet til de bedste omgivelser for Lokalarkivet. En speciel tak til SEAF og Fionia Fonden, hvis donationer gjorde det muligt at lave en gennemgribende og meget tiltrængt energirenovering af bygningen. Også en stor tak til Lokalarkivets egne frivillige, som har slæbt hyldemeter efter hyldemeter ned fra loftet, sorteret og sat på plads i de ny omgivelser i det gamle bibliotek. Den største respekt fra bestyrelsen til alle jer frivillige for jeres engagement og udholdenhed med at skabe nye rammer for Tåsinge lokalhistoriske Arkiv, både indvendig og udvendigt. Når tiderne igen bliver normale, er det vores håb at de renoverede lokaler i Landet kommer til at danne ramme om mange sociale, musikalske og lokalhistoriske begivenheder. 

Plads til flere frivillige
Men nu er det tid til at se fremad. Både Museum og Lokalhistorisk Arkiv er levende steder, hvor der hele tiden er meget at lave, og hvor vi mangler frivillige af enhver slags. Hvis du derfor sidder og keder dig som nyslået pensionist/efterlønner for eksempel, så kom glad til os i Museumslauget, og lad os sammen støtte hinanden gennem den mørke vintertid. Håbet er selvfølgelig at du bliver så glad for vores fantastiske fællesskab, at du beslutter dig for at blive. Du er velkommen på Museet hver mandag fra kl. 9-12 og på Lokalhistorisk Arkiv hver tirsdag fra kl. 9-12 eller fra kl. 19-21.