Borgerinddragelse (læs: aktivt medborgerskab) er blevet et mantra i kommunerne de seneste år. Også i Svendborg Kommune. Og det er godt, fordi det styrker sammenhængskraften i de små lokalsamfund, som på mange måder har følt sig snydt og tilsidesat, specielt efter kommunalreformen i 2007, der på mange måder var med til at centralisere tingene.

I Svendborg Kommune har der gennem årene lydt stor kritik fra borgere i de tidligere Egebjerg og Gudme kommuner, fordi de følte sig forbigået, når der skulle bevilges penge til udviklingsprojekter. Der gik for meget “Svendborg” i det.

Men sådan er det ikke mere. I 2018 blev der vendt op og ned på tingene, da byrådet besluttede at nedsætte et Lokaludvalg. Forstået på den måde, at det skulle ikke kun være de politisk valgte, der bestemmer det hele. Tværtimod, de skal smide nogle lunser ud til borgerne.

Formål: “At styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i lokalområderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen”.

Godt tænkt, politikere, der på den måde ville give markedet frit og involvere borgerne ved at sætte øget fokus på nærdemokrati, dialog og samskabelse.

Og der fulgte penge med

Således har Thurø fået tildelt 200.000 kroner årligt i et borgerbudget til lokale projekter. Corona-restriktioner i 2020 har fordoblet beløbet til 400.000 kroner i år, og Thurø er godt med.

Arbejdsgruppen Thurø Lokalråd er brændt igennem og har engageret thurinerne til at indsende 35 almennyttige projekter, som nu skal til eksamen i en urafstemning blandt borgerne på øen.

Og ikke nok med det. Thurinernes ø-interesse stopper ikke her.

Samtidig har en anden projektgruppe med tilknytning til det lokale foreningsliv tænkt nyt og arbejdet på og præsenteret et ambitiøst forslag til Øhavets Bevægelsescenter i og omkring Thurøhallen og Thurø Stadion, fordi udviklingen på Thurø de senere år har stået i stampe, mens andre dele af kommunen er stormet frem.

Som der står i projektbeskrivelsen, der er sendt til kommunen, kommer anlægsønsket “fra foreninger i området, skoler i bydelen, haludvalget, lokalmiljø og erhvervsdrivende”, og projektet, der har som forudsætning af fastholde medlemmer og indbyde til sammenhold og fællesskab, har fået 23 støtteerklæringer fra foreninger, skoler, diverse institutioner, campingpladser, hoteller på begge sider af dæmningen, altså også med stor opbakning i østre bydel.

Projekt Øhavets Bevægelsescenter er bredt forankret, som en håndsrækning om borgernær aktivisme, som Svendborg Kommune må tage imod med kyshånd. Og støtte, både moralsk og økonomisk. Så er der håb om, at det ambitiøse idrætsprojekt til 30 mio. kr. kan komme hele vejen gennem nåleøjet via fundraising og ansøgninger til diverse fonde, puljer og måske folkeaktier, der giver ejerskab.