På Taasinge Lokalhistoriske Arkiv i Landet er frivillige i gang med at digitalisere Søren Lolks fotografier.
Den revolutionære og mærkelige tåsingebonde, der levede fra 1876 – 1933 var nemlig en ivrig fotograf.

Søren Lolk har gennem tiderne fået mange prædikater såsom idealist, fritænker, hippie, foregangsmand og samfundskritiker. Han overtog i 1908 fæstet på den veletablerede Vejlegård efter sin far og drev den videre ofte med forsøg på utraditionelle dyrkningsmetoder og afgrøder.

Hans interesser var vidtfavnende ikke mindst på kultur- og oplysningsområdet, hvor han arrangerede foredrag med nogle af tidens personligheder som Johan Skjoldborg, Martin Andersen-Nexø og Peter Sabro.

Hans synspunkter kunne forarge samtiden, da han for eksempel var modstander af at overpløje gravhøje, fjerne stendiger og nok så provokerende, at man ikke skulle slå sine børn. Han ønskede desuden at videreføre den traditionelle bygningskultur, hvor han inspireret af Bedre Byggeskik, stod bag opførslen af Lille Vejlegård og Danmarkshuset, der i dag kan ses på det, der blev til Søren Lolks vej.

Ivrig fotograf
Søren Lolk blev tidligt grebet af at fotografere bl.a. med det formål at fastholde bondekulturens særpræg. Desuden brugte han sine billeder i agitationen for bedre byggeskik, som lå ham meget på sinde, hvor han gennem et foto kunne illustrere både det gode og dårlige eksempel. Søren Lolk betjente sig af datidens noget besværlige fotoudstyr, nemlig et transportabelt bælgkamera, der anvendte glasplader som negativ. Til optagelserne skulle bruges stativ på grund af den lange eksponeringstid. Han fortsatte med dette apparat selvom der senere var kommet mere moderne metoder til med rullefilm. Hele udstyret havde han med på sin rejse til Amerika i 1903, hvor der er bevaret en serie af fotos fra de steder, han besøgte. Hans motiver omfatter foruden bygninger og landskaber, især optagelser af hjemegnens beboere i deres dagligdags gøremål, da hans ide var at skildre det naturlige og umiddelbare.

Kulturarven
Det menes, at Søren Lolk har taget omkring 2000 billeder og selv lavet nummerregistrering af over 1700 optagelser med tekst til hvert enkelt billede. Efter hans død var der dog ikke den store interesse for hans pionerarbejde, hvilket resulterede i at mange af glaspladerne er gået til grunde på grund af uheldig opbevaring. Tilbage er kun ca. en tredjedel af hans optagelser, der nu er i sikker forvaring på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv.

På arkivet er der igangsat et projekt med scanning af hele hans fotografiske materiale, der herefter vil blive gemt elektronisk på det system der kaldes Arkibas. Det er målet at få et lettilgængeligt materiale, der kan formidles og deles blandt interesserede, helt i Sørens ånd, der selv drog rundt og holdt foredrag med lysbilledfremvisninger.

Bog genoptrykkes
Søren Lolk, der var forud for sin tid, har naturligt nok fået en genopblomstring. Hans ideer falder godt i tråd med nutidens tankegang indenfor bevaring, naturbeskyttelse og plantebaseret kost. Der arbejde på at renskrive hans dagbogsoptegnelser, ligesom der er udgivet et lille skrift med hans veganske madopskrifter.

I 1985 udkom bogen om Søren Lolk skrevet af Valdemar Jensen, bogen er for længst udsolgt. Der forberedes nu en genudgivelse, så der igen kan laves en aktiv formidling af hans idegrundlag.

På Tåsinge kan vi kun være stolte af have Søren Lolk som en historisk personlighed, der aktuelt vil kunne inspirere og bidrage til samfundet i positiv retning.

Af Keld Bo Larsen