Ville du ikke ændre noget ved et hus, der havde et originalt interiør fra 1970? Jo da, sikkert, det ville vi vist allesammen.

Men sådan gælder det ikke, når vi taler om vores hovedgade Bergmannsvej.  Siden Thurø blev lagt ind under Svendborg Kommune i 1970, er der på store strækninger en uændret vejføring med charmerende, men uoverskuelige sving uden hverken fortov eller cykelsti. Den sparsomme kloakering efterlader tilmed store søer langs vejkanten. Busstoppene er de fleste steder med opgang til bussen over store søer fra selve den lave vejbane. Nogle gange klemt helt ind mod havernes hække, hvor specielt barnevogne har svært ved at komme til.

Bergmannsvej er forsynet med mange forskellige typer afmærkninger – eller slet ingen. En strækning har striber i siderne. Når to biler så passerer hinanden krydser de ud i feltet, der skulle beskytte bløde trafikanter. Andre steder er der lidt fortov, men fra Berggmannshus til den gamle biograf på Bergmannsvej 98 er der ikke alene uoverskuelige sving, der er overhovedet ingen form for beskyttelse af de mange skolebørn, der skal til Thurø Skole. Det er 300 børn fra nulte til sjette klasse, der benytter de vejstrækninger. Intet sted på hovedgaden er der cykelsti.

Siden 1970 er den bilende trafik til gengæld mangedoblet på strækningen. Forbavsende mange privatbiler, lastbiler og håndværkerbiler suser ned ad hovedgaden uden særlige hensyn til de uoverskuelige sving. For dem er 40 km i timen en by i Rusland.

Ud for Snævringen har man endda den tvivlsomme fornøjelse at have øens største bump i vejen. Her drøner kæmpestore, tonstunge lastbiler med anhængere over når de skal til og fra hønsefarmen på Nordvej kl 3 om morgenen. Beboerne hopper rundt i sengen. 

Ude hvor Bergmannsvej knækker over i et 90 graders sving til Tuborgvej kører størstedelen af bilisterne fra Tuborgvej over den optrukne linie i vejen. Samtidig krydser en stor del af trafikken den modsatte vej over til Ellen Marsvins Allé. Det er både uoverskueligt og farligt.

Endnu er der ikke “lig på bordet”. Venter de ansvarlige politikere blot på, at ulykkerne skal ske, før de reagerer? 

Det er en oplagt opgave for det kommende lokalråd på Thurø at tage fat i trafiksikkerheden på vores hovedgade – og andre steder.