Når, eller hvis, du på et tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller fejlende helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine egne interesser, vil du få brug for hjælp. Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal hjælpe dig.

Det har siden den 1. september 2017 været muligt at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, og den kan oprettes, hvis blot du er fyldt 18 år og kan forstå betydningen af at oprette en fremtidsfuldmagt.

Med en fremtidsfuldmagt får du mulighed for selv at bestemme, hvem der skal hjælpe dig, hvis det bliver nødvendigt. Du kan måske have et ønske om, at din ægtefælle / samlever, dine voksne børn, dine søskende, en nær ven eller en helt anden, skal varetage dine interesser.

Hvad omfatter Fremtidsfuldmagten?

Du bestemmer selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte, og den, der har fuldmagt, skal altid varetage dine interesser, og så vidt muligt handle som du selv ville have gjort.

Inden der træffes vigtigere beslutninger skal fuldmægtigen desuden, så vidt muligt, inddrage dig i beslutningen.

En fremtidsfuldmagt vil ofte omfatte samtlige økonomiske og personlige forhold, herunder blandt andet retten til at indgå aftaler på dine vegne og ordne dine bankforretninger, men også retten til at komme med en ”tilkendegivelse om pleje og omsorg” samt ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser.

Fremtidsfuldmagten giver dermed selvbestemmelse i forhold til hvem der skal hjælpe dig og i hvilket omfang de skal hjælpe dig.

Fremtidsfuldmagten kan dermed være med til at give dig og dine nærmeste større tryghed omkring fremtiden.

Oprettelse og ikrafttræden

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal den registreres i et såkaldt Fremtidsfuldmagtsregister. Dette kan navnlig din advokat hjælpe dig med. Når dette er sket, ligger din fremtidsfuldmagt og ”hviler” indtil den dag, hvor der måtte blive brug for den.

Hvis den, du har indsat som fuldmægtig, mener, at det er nødvendigt at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal han eller hun som udgangspunkt drøfte dette med dig. 

Forinden fremtidsfuldmagten kan træde i kraft, vil det også være nødvendigt at indhente en lægeerklæring – typisk fra din almindelige læge – hvoraf det skal fremgå, at du som følge af sygdom, svækket mental funktion eller fejlende helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine egne interesser.

Udgangspunktet er tillige, at de Danske pengeinstitutter og kreditforeninger ikke længere respekterer andet end en fremtidsfuldmagt, hvorfor vigtigheden heri er så meget større.