Den 18. maj 2020 var der generalforsamling i Thurø Gymnastik. En dag Inge Pehrson, den nu afgående formand, havde set frem til med spænding – for hvem skulle løfte arven, når hun nu trak sig som formand? 

Heldigvis meldte ikke mindre end seks nye thurinere sig ind i bestyrelsen, klar til at overtage det gode arbejde Inge Pehrson og resten af bestyrelsen havde ydet de sneste mange år.

En blanding af tilflyttere, barnefødte, unge, mindre unge, gymnaster og ikke gymnaster udgør den nye bestyrelse, der sammen har fået konstitueret sig og summer af energi og idéer. 

Formand Jens Thomsen glæder sig over, at sammensætningen i bestyrelsen er meget heterogen. 

– Det er en styrke, at vi alle sammen ikke tænker ens, men kan stille de gode spørgsmål til traditionelle arbejdsgange, aktiviteter og det at drive en forening. 

Den nye bestyrelse arbejder for at tilbyde de traditionelle gymnastikhold, særligt til børn og motionsgymnaster, men vil i den kommende sæson også arbejde med nye holdtilbud som Naturtræning, Yoga, Børneyoga, Gå-hold og motionstilbud til unge mænd, der ikke lige rimer udelukkende på gymnastik.

Sundhed og bevægelse
– For os er en moderne gymnastikforening mere end de traditionelle gymnastiktilbud. Vi vil gerne rumme aktiviteter der går ud over gymnastikken, og måske rimer mere på fitness, sundhed og bevægelse, siger Katrine Myrup, næstformand i foreningen. 

– Vi har en ambition om, at uanset hvilke type idræt man dyrker eller måske har dyrket – ja så skal der være et tilbud for enhver hos os.

Ved siden af de klassiske holdtilbud vil foreningen også arbejde videre med de populære børnedisko-fester i Thurøhallen, der tidligere har været afviklet med stor succes. Foreningens eventansvarlige Mette Bjørn Breindahl har store planer. 

– Vi vil gerne udvide vores aktiviteter til også at inkludere arrangementer og events til voksne, fællesspisninger og camps. 

Lige netop camps fik foreningen mulighed for at afvikle denne sommer med tilskud fra Svendborg Kommune. De afviklede blandt andet en SportsCamp for de 8-13-årige, hvor deltagerne gratis prøvede kræfter med en lang række idrætter og aktiviteter sammen med nye og kendte venskaber. SportsCampen blev afviklet i samarbejde med to kandidatstuderende fra idrætsuddannelsen på SDU.

Jumping Fitness
Ud over tilskud til camps har foreningen også modtaget puljemidler fra Danmarks Idrætsforbund og DGI til indkøb af nye gymnastikredskaber, der skal komme eksisterende og potentielle medlemmer til gode. Og foreningen har flere ambitioner endnu. 

– Vi har en række ældre redskaber, der trænger til udskiftning, og samtidig vil vi gerne have nye, bedre og flere trampoliner til vores Jumping Fitness hold, siger formanden Jens Thomsen og fortæller desuden, at foreningen har skiftet medlemssystem, administrationssystem og hjemmeside for at lette det administrative arbejde. 

– Vi håber naturligvis, at al vores hårde arbejde vil bære frugt, og at mange thurinere vil gøre brug af vores tilbud. Og skulle der ikke være noget der falder i den enkeltes smag, så hiv fat i os – så finder vi helt sikkert ud af noget, slutter Jens Thomsen. 

Den nye bestyrelse ønsker afslutningsvis at takke Inge Pehrson og Kirsten Nicolaisen for indsatsen igennem de sidste mange år, og er taknemmelig for det fundament de har skabt, som den nu kan bygge videre på.

Hele foreningens program kan ses på
www.thurøgymnastik.dk og de lover at leve op til de gældende retningslinjer for indendørs idræt under
Covid-19 situationen.