Kirkeministeriet har nu givet grønt lys for at arbejdet på øens kirkegårde kan genoptages, men at der skal tages hensyn til de ansatte og andre besøgende. Så hold afstand og vask hænder før og efter brug af redskaberne på kirkegården. Kirkegårdsgraver Marie Schjerning Gregersen, opfordre også til overbærenhed med hensyn til manglende udplantning af blomster, og almen vedligehold. – Vi gør vores bedste, men har nedsat bemanding i disse uger. Man er dog stadig meget velkommen til at kontakte kirken på mail eller telefonisk, hvis man har spørgsmål.