Der er masser af arrangementer i Bjerreby forsamlingshus i løbet af efteråret, f.eks. Carsten Egø Nielsen vil fortælle om kvinderne på Sprogø.

Bjerreby forsamlingshus byder velkommen med mange gode arrangementer her i efteråret, dels den allerede flere gange udskudte og udsolgte koncert med Sylvester Larsen og hans orkester, der nu endelig ser ud til at blive til noget den 5. september, selvom man kun må være et begrænset antal pga. forsamlingsrestriktionerne. Randi Eriksen fra forsamlingshuset, pointerer dog, at der er plads til alle der har bestilt billet, også til dem med billetter til de aflyste koncerter. Men der er også nye tiltag, den 29. oktober kl. 19 er der f.eks. et foredrag med historikeren Carsten Egø Nielsen, der vil fortælle om en af de sorte pletter i Danmarks historien, nemlig den om kvinderne, der blev anbragt på Sprogø, isoleret og frataget muligheden for et normalt familieliv, og det på ubestemt tid. Man kan få billetter til foredraget ved at henvende sig på tlf. 22844348 og ved at lægge 75 kr. pr. person.
De populære spillegilder Bjerrebyspillerne afholdes også igen fra 10. september torsdage i ulige uger.

Dørene åbnes kl. 18.00.og spillet starter kl. 19.00. Husk kop, så gi’r foreningen kaffen i pausen, og der er god lejlighed til at møde gamle og nye naboer.