Et andet sted i Thurineren vil du se en invitation til oprettelse af et lokalråd på Thurø.

Bag indkaldelsen står en frivillig arbejdsgruppe bestående af thurinere. Det er Pia Hilsberg, Torben Mikkelsen, Bjarne Møldrup, Lars Bo Mathiesen, Mogens Grønning, Frederik Fredslund, Katrine Friis og Ingeborg Inselmann.

Hele projektet er dog sat igang af politikere på Svendborg Rådhus. 

– Vores ambition er, at Lokalrådet vil gå på tværs af foreningslivet og bringe det lokale liv tættere på kommunen, siger Hanne Ringgaard Møller (R), der er både thuriner og formand for det af Byrådet nedsatte Lokaludvalg.

– Det er ikke sådan, at foreningerne ikke fremover kan søge om midler direkte til kommunen. Det kan de. Lokalrådet er ikke en forening men en samarbejdsaftale med kommunen. Princippet er,. at kommunen kommer ud lokalt. Hvert Lokalråd har en fast kontaktperson i Lokaludvalget.

– Budgettet for Lokaludvalget er på 3,3 mio kr. Vi sætter så gang i lokalrådene rundt om i kommunen med et budget på 200.000 kr. Man kan stadig søge Lokaludvalget om den store pulje på 500.000 kr, som netop er bevilget til Thurø Ridelaug og projektet med ride- og gangstier i Thurøs skove. 

– Andre steder er lokalrådene længere fremme. I Skårup-Oure arrangerer man eksempelvis fællespisning. Her er der så åbne debatter. Noget der også appellerer til de yngre tilflyttere.

– Det er mit håb, at thurinerne vil møde talstærkt op den 10. september og lægge grunden til et nyt samarbejde med kommunen, slutter Hanne Ringgaard med et smil.