I 2018 nedsatte byrådet i Svendborg et lokaludvalg med det formål ”At styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i lokalområderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen.”

Lokaludvalget er sammensat af politikere fra alle partier. De arbejder for at fremme udviklingen af stabile lokale fællesskaber og sikre udvikling på baggrund af gode lokale ideer. Lokaludvalget har valgt, at hvert lokalområde i Svendborg kommune har 2-3 politikere som kontaktpersoner. 

For Lokalråd Thurø er Hanne Ringgaard (R) og Bruno Hansen (SF) kontaktpersoner, og deres rolle er bl.a. at understøtte ildsjæle i lokalområdet med at danne lokale fællesskaber, der kan bidrage til områdets positive udvikling og drage nytte af kommunens støtteordninger (puljer til borgerbudgetter, potentialeplaner og større anlægsprojekter).

Udviklingspulje
Borgerbudgetter er en pulje på 200.000 kr., der bliver tildelt hvert lokalområde. Lokalråd Thurø styrer processen. Det er imidlertid borgerne selv, der indstiller til, hvordan pengene skal bruges.

Lokalråd Thurø havde sit første møde den 21. oktober på Bergmannhus. Her blev der nedsat arbejdsgrupper og defineret arbejdsopgaver for lokalrådet frem til maj 2021.

Indtil maj næste år skal lokalrådet:- Samle borgernes ønsker til borgerbudget 2020 og sikre at der bliver udvalgt nogle initiativer.

– Udarbejde formål, organisering og aktiviteter (udkast til vedtægter) for et lokalråd i samarbejde med      øen. Målet er finde ud af, hvad lokalrådet skal være på lang sigt. 

– Definere samarbejdet med lokaludvalget i kommunen og udarbejde en samarbejdskontrakt.

– Oprette et forum for dialog mellem lokalrådet og borgerne på Thurø.

Lokalrådet vil i første omgang være en midlertidig konstruktion, der inden 1. april 2021 skal have færdiggjort ovenstående opgaver, så der kan indkaldes til et nyt borgermøde, hvor der er valg til lokalråd på baggrund af vedtægterne.

En af arbejdsgrupperne er i fuld gang med at forberede indsamling af ideer til projekter fra øens beboere, der kan få del i 200.000 kr. fra årets borgerbudget. Se opslaget i dette nummer af Thurineren.