Et lokalråd for Sydtåsinge er godt i gang med at blev etableret, og i kommende tid kommer der også et lokalråd for Nordtåsinge.
Egentlig skulle et indledende møde om et lokalråd for Sydtåsinge i Bjerreby Forsamlingshus bare have været et kaffemøde for en håndfuld ildsjæle.
Men begivenheden blev delt på Tåsinge Netværket på Facebook, så ikke mindre end 48 mødte op til det indledende møde i starten af februar.

Så mange har vi aldrig været før til et indledende møde, siger Hanne Ringgaard Møller, der sidder i byrådet for de Radikale.
Hun er formand for det udvalg, der skal etablere lokalråd i de 13 lokalområder, der er udpeget i kommuneplanen for Svendborg.
Ideen er at understøtte lokale initiativer og styrke det lokale demokrati.
På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der nu skal indkalde til et stiftende møde, hvor Lokalrådet for Sydtåsinge skal vælges. Og det kommende råd får også en økonomi at eget med. Byrådet har afsat én million kroner i 2019 og i to millioner ekstra i 2020, og det betyder at de enkelte etablerede lokalråd kan søge 200.000 kroner til at føre gode ideer ud i livet.

Mit indtryk er, at der er meget stærke rødder på Sydtåsinge med mange gode ideer, var Hanne Ringgaard Møllers oplevelse af mødet.
Arbejdsgruppen klar Jan Thorup Nielsen er en af de 48, der mødte op i Bjerreby Forsamlingshus til det indledende møde. Han er en af dem, der tror, at lokalråd kan tilføre noget positivt øen.

Jeg tror på, det kan blive til noget godt, siger Jan Thorup Nielsen, der meldte sig til arbejdsgruppen for lokalrådet på Sydtåsinge og også gerne vil have en plads i det endelige råd.
Ud over Jan Thorup Nielsen består arbejdsgruppen af bl.a. Mai-Britt Schultz, Rasmus Feldingbjerg Drabe, Grace Hidalgo Wulff, Susanne Lohmann, Randi Eriksen og Lone Nielsen.

Det er lidt svævende, hvad vi egentlig skal arbejde med, men jeg er sikker på, at der nok skal komme en masse input til folk om, hvad vi kan gøre til fælles gavn og fornøjelse, siger Jan Thorup Nielsen.
Også vindmøller På det indledende møde blev det besluttet ikke at diskutere vindmøller, gyllekørsel og biogasanlæg.

Det var nok en god idé, eller havde vi nok siddet og snakket endnu, siger Jan Thorup Nielsen.
Men Hanne Ringgaard Møller udelukker ikke, at det bliver en naturlig ting, at lokalrådet også skal beskæftige sig med større politiske ting.

Selvfølgelig skal vi også snakke biogas og vindmøller og andre ting, der fylder noget i området, siger hun.

Hvor politiske skal rådene være? Det er jo et godt spørgsmål, siger Jan Thorup Nielsen.

Men vi kan jo ikke undgå at forholde os til det på en eller anden måde, hvis politikerne vil placere flere sjove ting her på Sydtåsinge, slutter han.
Corona situationen har dog gjort at tidsplanen for begge lokalråd er skredet, og arbejdsgruppen på Sydtåsinge ser tiden an, inden der bliver indkaldt til stiftende møde.