Skolebørn skal have mere krop og sind på skemaet. Det mener klummeskribent Erik Jakobsen der både er far og lærer

Hvad er det vigtigste, børn og unge skal lære i skolen? Det kan man have mange bud på, men går man til Folkeskoleloven anføres der tre grunde, her i kort form: 1) Børnene skal lære at lære samt lære om dansk kultur/historie og om forholdet mellem Danmark og verden. 2) Eleverne skal have mulighed for at opleve ting og fordybe sig, samt bruge deres fantasi og lære at tro på sig selv. 3) De skal forberedes til at være aktive i det danske samfund.

Det lyder jo rigtig fint, og jeg erkender, at jeg kun kan vurdere effekten af ovenstående ud fra mine egen børns skolegang samt 18 år som lærer på høj- og efterskole. Men – og man aner nok et “men” – det er mit klare indtryk, at der er fundamental viden, som især de unge mennesker i skolesystemet ikke får med, eller i det mindste kun i begrænset omfang.

Jeg er helt med på, at det er afgørende at børn og unge kan læse, skrive og regne samt, at de kender til sprog, kultur og samfundsforhold, inkl. historie. Et sted i Auschwitz står der angiveligt “Den der ikke kender historien, er dømt til at gentage den.” Så sandt.

Viden om kunst og kultur er også centralt. Det skal bl.a. appellere til at man får aktiveret sin fantasi.

Så – hvad mangler? Jeg kan godt frygte, at fundamentet for at lære alle disse vigtige ting ikke får nok opmærksomhed.

Jeg har i mit liv oplevet, at mange mennesker er ret uvidende om deres egen krop og deres egen mentale virkemåde. De ved oftest mere om deres bil, pc eller andet isenkram end de ved om deres egen krop. Og de behandler maskinparken med større respekt end deres krop.

Udtrykket “Kend dig selv” er stadig meget aktuelt. Med en større viden om fysiologi og psykologi kan man i en tidlig alder få en vigtig indsigt i hvordan man passer på sin krop og sit sind (hvilket faktisk hænger tæt sammen), og man vil bedre kunne tage højde for at vi overvejende stadig har en stenalderhjerne, der let forfalder til fx stammetænkning og til tolkninger af omverdenen der var gode for 10.000 år siden, men ikke passer godt til et moderne samfund.

Hvorfor lærer man ikke de unge at forstå sig selv og deres mirakuløse krop bedre? Det er jo forudsætningen for at alle de andre færdigheder kan komme til udfoldelse. Desuden ville det kunne spare samfundet for store udgifter til at afhjælpe alle de dårligdomme, som folk i ren uvidenhed påfører sig selv.

Fysiologi og psykologi burde være obligatoriske fag. De omhandler vores krop og sind, som vi slæber på rundt på døgnet rundt, hele livet. Og det er noget af det, vi ved mindst om.