Et rigtig langstrakt forløb er nu nået vejs ende. Projektet startede op helt tilbage i sommeren 2018, hvor en gruppe henvendte sig til TSK (Thurø Sejlklub) for at undersøge mulighederne for etablering af et saunaprojekt med faciliteterne omkring TSK som udgangspunkt. Et udvalg på 5 personer blev nedsat. Udvalget havde sit udspring i vinterbadning og personer, der dyrkede issvømning med deltagelse i udenlandske stævner.

Vi gik i tænkeboks. Da vores område på havnen var begrænset på grund af vinteropbevaring af både, blev vi hurtigt enige om, at saunaen lige så godt kunne ligge i vandet på en ponton, som de gør mange steder i Sverige og Finland. 

Sammen med denne idé kom også ideen til at bruge pontonen om sommeren til at bade fra. Pontonen skulle så lægges 200 m fra havnen så glæden ved at svømme hen til ponton, gå ombord og så bade fra denne, ville være et aktiv både for egne medlemmer, men også for gæstesejlere. Pontonen kunne også anvendes til at padle hen til på paddleboard eller sejle til med vores små joller i havnen, og på den måde at lære at lægge til andre steder end i egen havn.

Fondsmidler
Projektet blev godtaget på generalforsamlingen i 2019, hvor vi fik mandat til at gå videre med ideen. 

Vi fik sat et projekt sammen og var nu klar til at søge fonde. Meget hurtigt var der tilsagn fra Velux Fonden, og vi var meget tændte på at komme videre. Vi skulle dog lige gennem en generalforsamling og en ekstraordinær for at få det strukturelle på plads i TSK’s vedtægter. Dette var på plads den 26. februar.

Flere Fonde søges og Fynske Bank Fonden, Nordea Fonden og DGI og DIF’s Foreningspulje giver tilsagn. Uden disse sponsorater kunne vi ikke komme videre, så vi takker rigtig meget for de sponserede beløb.

Bygget i Nordsverige
Sauna og ponton blev bestilt i august, og den 19. november ankom begge dele efter en tur på 1478 km fra Bygdsiljum i Nordsverige. 

Mange har hjulpet for at få løftet dette projekt – udvalget, truckfører fra Thurøbund for aflæsning, personer til at samle ponton og få adgangskontrol til at virke, og ikke mindst bestyrelsen i TSK, der gjorde det muligt ved en positiv indstilling til projektet.

Nu mangler vi lige at få tilsluttet el og få slået pæle, der skal stabilisere pontonen på sit leje i havnen i Gambøt ved skiftende vandstande. 

Sidst men ikke mindst en indvielse når el og pæle er på plads.

Så er det tid til at nyde saunaen efter badning i det kolde vand. Dette gøres efter regler, der desværre nu er lidt skærpede i forhold til Covid 19, men det gælder jo alt vi gør lige i øjeblikket.

Fakta (red.):
Det uafsluttede budget ligger på mellem 160- og 170.000 kr.
Som udgangspunkt er det medlemmer af Thurø Sejlklub, der kan bruge saunaen. Men det er muligt for et medlem at leje saunaen for en gruppe for 200 kr.
Saunaen vil have faste åbningstider 3 dage om ugen. Mulighed for årskort til 250 kr.
Saunaudvalget består af Conni Huusfeldt, Pia Hilsberg, Janice Frænde, Anne Grethe Parbst og Ingeborg Inselmann Andersen.