I løbet af vinteren satte Naturstyrelsen en pumpe op i dæmningen ved Tåsinge Vejle. Den skal sørge for at holde vandstanden nede i Vejlen til glæde for fuglene, der yngler i kanten af det fredede område.

Biolog fra Naturstyrelsen, Annita Svendsen, viser pumpen frem, der i løbet af vinteren blev etableret i diget ved Vornæs. En ændring i vejret med flere våde somre og en højere vandstand i Øhavet betyder, at den gamle højvandssluse i diget ikke kunne klare jobbet med at afvande Vejlen og Noret tilstrækkeligt. Konsekvensen har været, at Vejlens strandenge og rigkær, (der er en særligmosetype), ikke har kunnet afgræsses
ordentligt, fordi der har været for vådt.

– Det har været meget svært for vores forpagtere at få afgræsset med den konsekvens, der er kommet for meget rørskov, fortæller Annita Svendsen, der har været leder af projektet.

Derfor søgte Naturstyrelsen 1,1 millioner til at installere en pumpe i diget, der kan træde til, når højvandsslusen ikke slår til. Pengene kommer fra Landbrugsstyrelsen og EU, der har en særlig pulje til landdistrikter.

Forbedret fugleliv

Hvis man til sommer står og kigger ud over Vejlen, vil man dog næppe kunne se nogen
forskel. Pumpen skal bare holde vandstanden nede, så kvæget kan græsse lige så langt ned mod vandspejlet, som de altid har gjort. 

De fugle, der yngler på strandengen og rigkærene, skulle dog gerne kunne mærke en forskel allerede til sommer.

– Vi skulle gerne kunne se en klar forbedring for strandengens fugle, især for den plettede rørvagtel og viben, fortæller Annita Svendsen.

Vejlen, der er et særligt beskyttet Natura 2000 område, er også en del af EU fuglebeskyttelses projekt Better BirdLIFE (Bedre Fugleliv). Derfor vil der også være penge til at følge med i, hvordan fuglelivet udvikler i Vejlen og til aktiviteter for fugleinteresserede. Naturstyrelsen arrangere nogle ture, dette skriver vi mere om i næste nr. af Tøsingen.

Hvis man har ideer til aktiviteter omkring Vejlen, kan man skrive til Annita Svendsen på ansve@nst.dk