Poeten udtrykker det så simpelt som al god kunst kan: ”Alle går vi rundt, i vores egen lille verden”.

Ja og heldigvis for det siger jeg, for det er i vores egen lille verden, at den store verden starter.  Det er i vores egne hoveder indtrykkene og oplevelserne destilleres og drypper ud af munden på os, meninger og reaktioner på de følelser indtrykkene sætter i gang.

Nu har vi gået rundt i en pandemi ramt verden i lang tid, og nu lyder det ustandseligt rundtomkring fra: vi vil tilbage til normalen.

Jamen siger jeg: Hvorfor det, det var normalen der resulterede i pandemien, så hvorfor ikke være med til at forme en ny normal. At vende tilbage udløser bare endnu en pandemi.

Catch 22 – hedder fænomenet, og der er kun en ting at gøre ved det – bryde cirklen.

Men hvor er der en sprække, vi kan bringe en ny normal ind igennem til os selv og vores samfund. Hvor kan vi øjne den gamle normals svagheder og åbenbare ulemper og rette op på dem.

Ved at uddanne os
– alle sammen.

Starte fra starten, og sørge for at vores skolesystem prioriterer de værdier, vi mangler nu. De værdier der kunne have afværget denne pandemi, og de værdier der skal stå i vejen for udviklingen af de nye pandemier, der ligger og lurer, fugleinfluenza, svineMRSA, mutationer og så videre

Fundamentalt har vi udelukkende vægtet ”hårde” fag. Det har jo så vist sig at være utilstrækkeligt. De ”bløde” fags indflydelse på vores hverdag og samfund mangler.

Allerede fra 0´te klasse skal f.eks. psykologi, filosofi, økologi, ernæringslære, musik og bevægelse være ligestillede fag med regning, dansk og fysik.

Det vil give os muligheder for at prioritere vores valg i fremtiden langt mere nuanceret og hensigtsmæssigt end i dag, hvor alt, der ikke passer ind i excel ark, PANG-overskrifter og stivnede statistiske modeller, overses og negligeres.

For nu at give de næste generationer mulighed for at gå vejen uden så mange sten i skoene som hidtil har været normen, er jeg medstiller på et borgerforslag ”psykologi fra 0`te klasse”.  Her er det nemt at være med fra starten, så ”vores egen lille verden” i fremtiden kan blive et bedre og tryggere sted at være i. Det er bare at gå ind på ”borgerforslag.dk” og støtte – så er fremtiden startet med bedre odds.

Vi, der har forladt skolesystemet og lever her på øerne, kan jo så passende fortsætte det gode arbejde for at decentralisere landet og forbedre vores lokalsamfund, lige fra lys på skolevejene til fornuftig lokal infrastruktur, sociale tiltag og bedre boldbaner og … fortsæt selv listen, og arbejdet. Vi ses derude.