Thurø Sejlklub
Sejlklubben har modtaget 75.000 kr fra Nordea Fonden til etablering af en flydende sauna, der om sommeren sejles 200 meter ud fra land og kan benyttes af alle. Flot initiativ.

Thurø Ridelaug
Ridelauget har med en bevilling på 500.000 kr fra Svendborg Kommunes Lokaludvalg fået samlet 1,1 mio kr sammen af et budget på 1,3 til etablering af over 7 km ride- og gangstier i Thurøs skove. Den konkrete placering af stierne drøftes nu med Thurø Skove. Vi andre kan så glæde os til at høre om resultatet. Der er sikkert også en plan for rengøring af stierne.

Thurø Gymnastik
Thurø Gymnastik har fået bevilliget 20.450 kr i støtte fra DIF og DGI’s sommerpulje. Midlerne gik til en flot aktivitetsdag i Thurøhallen den 23. august og til indkøb af nye redskaber. Gymnastikforeningen synes virkelig at have fået det pust af nye kræfter, den efterlyste tidligere i Thurineren.

Thurø Pensionistforening
Der er en speciel anledning til, at jeg har aftalt at møde Anny Schytt på Thurøhus.
Anny Schytt er kasserer i Thurø Pensionistforening, eller rettere var. Pensionistforeningen nedlagde sig selv i januar måned.
Men inden vi mødes, strejfer jeg for første gang nogensinde rundt på det store plejehjem på Bergmannsvej.
Langs gangene i det store hus er der lavet indhak, der ligner små dagligstuer i en intim, gammel stil.
– Her kan beboerne slå sig ned eller måske tage sig en lur, hvis de får lyst, siger Pernille Michelsen, der til dagligt er en af fire ansatte i aktivitetsafdelingen på Thurøhus.

– Vi har 32 beboere på plejeafdelingen, heraf 8 demensramte. Derudover 8 mere almindelige ældreboliger, oplyser hun.

Jeg er klar til at vende tilbage og fortælle lidt mere om det spændende hus og husets mange aktiviteter. 

Ved nedlæggelsen besluttede pensionistforeningen at uddele foreningens formue til flere af Thurøs foreninger. Foreningen Bergmannhus får 10.000 og Thurø Lokalhistoriske Forening 10.000 kr.

Anny Schytt kommer med en malende beskrivelse af, hvordan banken nærmest betragtede pensionistforeningen og hende som en bande hvidvaskere. Bunkevis af papirer skulle underskrives og et bestyrelsesmedlem uden pas eller kørekort skulle oven i købet fremvise sin selvangivelse for at få overflyttet pengene og nedlagt foreningen.

– Selvom det holdt hårdt er Pensionistforeningens formue nu fordelt, lyder det fra en lettet Anny med et smil. – Jeg har lige overført knap 12.000 kr til Thurøhus’ Venner. De bruger dem til en masse aktiviteter, som for eksempel udflugter med Humørbussen. Og jeg er sikker på, at både Bergmannshus og lokalarkivet vil bruge dem med omtanke.

Inden jeg går, ser jeg to frivillige fra Thurøhus’ Venner sætte gang i blodomløbet på en gruppe pensionister, der bor udenfor Thurøhus.