Arbejdsgruppen Thurø Lokalråd har modtaget 41 forslag, som efter en gennemgang er reduceret til 35 forslag, som nu sendes til urafstemning blandt øens borgere. – Tusind tak for opbakningen, siger arbejdsgruppen og opfordrer familien Thurø til at nærstudere og tage en snak om de 35 forslag i påsken. 400.000 kr. at gøre godt med i borgerbudget! Sidste frist for at putte udfyldte stemmesedler i den grønne stemmeurne hos Spar-købmanden er torsdag 8. april

Har du en holdning til Thurøs fremtid?

Sådan lød spørgsmålet (læs: opfordringen) fra arbejdsgruppen Thurø Lokalråd i efteråret 2020, og svaret er et rungende ja. Aktive, engagerede thurinere har samlet handsken op, taget mantraet om borgerinddragelse til sig, og det er der netto kommet 35 konstruktive forslag ud af, projekter af almennyttig karakter, som nu skal til urafstemning på øen.

– Der er en mangfoldighed af projekter, der er både organiseret og beskrevet. Det er en meget stor tilfredsstillelse for os, at der er så stor opbakning og interesse for sagen, storsmiler Pia Hilsberg, medlem af arbejdsgruppen.

– Nu skal vi have fat i borgerne. Vi opfordrer til, at thurinerne benytter påsken til at kikke forslagene igennem, snakke om dem i familien – og stemme.

Alle tiders chance, Thurø

Det her er alletiders chance for thurinerne til at sætte aftryk på nye initiativer og aktiviteter på Thurø, serveret af lokale borgere, fordi Svendborg Kommune, via sit Lokaludvalg, i sommeren 2020 tog initiativ til et Lokalråd, der i første omgang er en arbejdsgruppe, inden der bliver indkaldt til endnu et borgermøde, altså en stiftende generalforsamling i Thurø Lokalråd, med vedtagelse af vedtægter og valg af en egentlig bestyrelse. 

Men hvad der er nok så vigtigt, har byrådet bevilget 200.000 udviklingskroner årligt til et borgerbudget, og det er Lokalrådets opgave sammen med øens borgere at forvalte dette borgerbudget, “som kan anvendes til udvikling og forbedring af vores dejlige ø”, som det så smukt hedder. 

På grund af coronapandemiens mange benspænd er det besluttet, at lokalbudgettet for både 2020 og 2021 anvendes i indeværende år, altså i alt 400.000 kroner at gøre godt med i en god sags tjeneste på Thurø. Ergo: Flere projekter kan komme gennem nåleøjet.

Borgernes prioritering tæller

Beløbet anvendes i prioriteret rækkefølge i forhold til borgernes stemmeafgivelser.

Historikken er, at der på et velbesøgt borgermøde i september sidste år, 70 borgere deltog, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre ud fra en målsætning om at styrke fællesskab og sammenhængskraft på Thurø.

Lokalrådets arbejdsgruppe modtog i november 2020 i alt 41 forslag. Men da to forslag lå udenfor formålet, et forslag er trukket tilbage efter aftale med forslagsstiller, og tre forslag kræver overvågning og sikkerhedsregler i den daglige benyttelse, er de i første omgang sorteret fra. Tilbage er i alt 35 forslag, som I, borgere på Thurø, nu skal stemme om. 

– Kommunen skaber rammerne, som borgerne får en sum penge til at udfylde, siger byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller (R), Thurø, der er formand for kommunens Lokaludvalg.

Skal favne nye
børnefamilier

Og Pia Hilsberg lægger ikke skjul på, at “forventningerne er store”.

– Vi er en ø, og på denne her måde kan vi skabe en ny og stærk kultur. For eksempel har vi enorm tilflytning af børnefamilier. Vi vil favne dem. Dette er en unik chance, understreger hun.

Men det kræver en “noget for noget”-holdning hos de thurinske borgere, også ny-tilflytterne. Altså at de tager aktivt medborgerskab.

Arbejdsgruppen håber og tror på stor interesse for afstemningen.

– Hold jer ikke tilbage, og hvis I har spørgsmål til afstemningen eller problemer med aflevering af stemmesedlen, så kontakt medlemmer af arbejdsgruppen: 

Ingeborg Inselmann:
25 44 96 42. 

Pia Hilsberg,
28 22 84 69.

Stemmeregler:

Alle i husstanden over 10 år må stemme og hver har én stemme. Hver stemmeberettiget kan sætte ét kryds på stemmesedlen. Der er forlods lavet plads til seks stemmeberettigede, er I flere end seks medlemmer i husstanden, må I kopiere stemmesedlen og hæfte de to stemmesedler sammen. 

Udfyldelse af stemmeseddel:

I øverste venstre hjørne på stemmesedlen noteres vejnavn og husnummer, og i feltet alder noteres, ja, din alder.