Thurø Skove fik i december vedtaget en ny formålsparagraf for skovene. På skovvandringer i de seneste år har ejerne haft mulighed for at se og høre om emner, der skulle indgå i den nye formålsparagraf. De har også haft lejlighed til at komme med egne ønsker. Bestyrelsen har eksempelvis været på studiebesøg på Tunø for at se på en skov, der har ligget urørt i 50 år. 

– Formålet med fællesdrift er, at skovene skal have en stor herlighedsværdi, men med et klart mål om også at have hugstmodent træ, fortæller driftsleder Jørgen Bang fra Thurø Skove. Samtidig skal der være en god værditilvækst med stor variation i alder og arter på en god forstmæssig måde. Det skal sikre en høj stabilitet i skoven og give en alsidig oplevelse, når man færdes i den.

I Danmark arbejdes der på højtryk med en klimalovgivning, hvor skovene har en central placering. Et af de centrale emner er en drift af skovene, der binder en del CO2 i træet, og helst så det bliver der. 

– Man vil gerne have så meget træ ud i byggeriet som muligt og også ud i møbelindustrien. Her kan vi glæde os over, at hovedparten af vort bøgetræ i år er solgt som finérkævler til den kinesiske møbelindustri, slutter driftsleder Jørgen Bang.

Alle er velkomne på skovvandringen i år. Den starter lørdag den 16. maj kl. 9.00 ved revbommen på hjørnet af Flagebakken og Grastenvej. Skovfoged Karsten Mengel fortæller om skovdriften, og i Fredskoven er emnerne vildtskader efter råvildt, urørt skov, ridestier og de nye kulturer i skoven. Dagen slutter med en vildtsuppe ved Skovbroen.