Fiskerhytterne i Gambøt er helt klart et brand for Thurø. De er gennem tiderne foreviget af kunstmalere, i bøger og af tilrejsende turister.

I sin tid rummede de tovværk og udstyr til de store skonnerter i Thurøbund. Senere overtog fiskerne hytterne, da sejlskibene blev udkonkurreret af motorskibe. Fiskerne opbevarede deres bundgarn og net i de sortbejdsede hytter.

I dag ejer Svendborg Kommune grunden på ca 1.000 kvm foran hytterne. Kommunen står for vedligeholdelse af stensætningen ud mod vandet, og de to brolaug Carlos Bro og Gambøt Brolaug vedligeholder selve stejlepladsen. Stejlepladsen – pælepladsen – bruges til tørring, rensning og bødning af fiskernes garn.

Netop nu trænger pælene imidlertid til udskiftning. De holder normalt i 8-10 år. Før i tiden kom bundgarnsfiskerne med kasserede bundgarnspæle ude fra fiskepladserne. I dag er der ingen bundgarnsfiskere tilbage, så pælene skal købes i land.

Ove Christiansen, Niels Krøier og Erik Bøgh er nogle af de 16 ejere på Carlos Bro. De har også 4 lejere. Broen vedligeholdes af det lille brolaug. Seks af de ti fiskerhytter hører til Carlos Bro. 

Erik Bøgh på 85 har haft sin daglige gang i Gambøt siden barndommen. 

– Navnet Carlos Bro stammer fra Carlo Henriksen, der ejede en bro på stedet. Til sidst var den så faldefærdig, at man besluttede at slå en ny bro, fortæller Erik Bøgh. Den blev slået i 2006, og så var det naturligt at kalde den for Carlos Bro.

– Carlos Bro er den mindste bro her i Gambøt, forklarer Niels Krøier, der er formand i brolauget. Det er derfor en stor udgift for os at udskifte pælene på vores del af stejlepladsen. 

– Vi har selv sparet noget sammen, men en udskiftning vil koste omkring 25.000 kr. Til gengæld vil vi udskifte til akaciepæle, der har en holdbarhed på op til 25 år, understreger Niels Krøier. 

Det er et stort arbejde at udskifte de mange pæle, men det klarer brolauget selv.

De tre fra Carlos Bro håber, at thurinerne kan give en hjæpende skilling til at bevare denne væsentlige kulturarv.

Brolauget oplyser, at eventuelle støttebeløb kan indsættes på
laugets konto, 0813 – 0000691577. Anfør venligst navn og ordet “stejleplads”.

Vi bringer rent undtagelsesvis kontonummeret, fordi der er tale om et stykke værdifuldt fælles kulturarv.