Ved en velbesøgt generalforsamling og efter en livlig debat om vedtægterne er der nu blevet valgt otte medlemmer af lokalrådet for Sydtåsinge.

Der var trods corona-restriktionerne et godt fremmøde til lokalrådets stiftende generalforsamling den 29. september i

Bjerreby Forsamlingshus, hvor omkring 40 fremmødte sydtøsinger skulle tage stilling til de vedtægter, som en nedsat arbejdsgruppe havde udarbejdet.

Der var en del debat, da de foreslåede vedtægter blev gennemgået et for et, men alle blev godkendt med få ændringer af ord undervejs. Det blev blandt andet diskuteret, præcist hvor Nord- og Sydtåsinge skiller, men på en kommende hjemmeside vil man kunne se præcise kort og rådets vedtægter. Men i store træk, går Lokalrådet ud efter sognegrænserne for Landet og Bjerrebysogne.

Ni meldte sig på mødet til at sidde i bestyrelsen, og da et af vedtægtspunkterne er, at bestyrelsen skal bestå af mindst syv, kom alle ni ind uden kampvalg.

De otte er Helle Klarskov, Vemmenæs, Sally Goings Darre, Lundby, Jan Thorup Nielsen, Skovballe, Lone Nielsen, Bjerreby, Susanne Lohmann, Vornæs, Randi Eriksen, Bjerreby, Grace Hidalgo Wulff, Søren Lolks vej og Mai-Britt Schultz fra Skovballe. William Jensen fra Landet blev også valgt, men trak sig siden på grund af tidsnød.

Ved det efterfølgende møde blev Sally Goings Darre valgt som formand for rådet, medens Jan Thorup Nielsen blev kasserer.

Lokalrådet for Sydtåsinge er ét af i alt sytten råd, der er i gang med at blive etableret i hele Svendborg Kommune, og hvert råd kan søge om 200.000 kroner om året, de kan bruge, næsten som de vil. I praksis overføres beløbet for 2020 til næste år, så rådet har i alt 400.000 ”at lege med” det næste års tid. 

Alle borgere eller borgergrupper på Syd Tåsinge kan komme med forslag til hvad pengene skal bruges til. Så hvis du har en god ide, du har lyst til at få økonomisk hjælp til, at lave sammen med dine naboer. F.eks.penge til en bænk, et læskur, et arrangement, så send dit forslag til SydTaasinge@gmail.com. Lokalrådet forventer, såvel et budget som et vist mål af deltagelse fra ansøgerens side.

Der kommer også en hjemmeside for lokalrådet, mere om det i næste nummer af Tøsingen.

Der arbejdes også intensivt på at få et lokalråd for Nordtåsinge op at stå, og byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller (Radikale), der står for at organisere lokalrådene på Tåsinge, regner med at der bliver indkaldt til et koordinerende møde inden jul. 

Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdet med at etablere et nordtøsingsk lokalråd, må man meget gerne ringe til Hanne Ringgard Møller på 61227566.