I år udkommer den populære Tåsinge Årbog for 34. gang. Den indeholder en række artikler med vidt forskelligt indhold om Tåsinges historie og mange flotte billeder.

Forsiden af årbogen prydes af en smuk akvarel af Bregninge Kro udført af kunstneren Mai-Britt Schultz. Årbogen indeholder også en artikel om Bregninge Kro´s historie. Der har gennem årene været ikke så få kromænd. Der var i en årrække også en populær biograf på kroen. 

En artikel om FDF Tåsinge vil vække gode og sjove minder hos mange i den nordlige ende af Tåsinge, hvor rigtig mange har været medlem af FDF.  

Artikel om ældrepleje på Tåsinge giver et godt indtryk af de barske forhold, der herskede i gamle dage for folk, der ikke kunne klare sig selv, men også om gode forhold på Tåsinge Plejehjem, som i år har 50 års jubilæum.  

En artikel om Troense  Asylfond fortæller om en gruppe bedrestillede Troense borgere, som besluttede at give økonomisk hjælp til dårligt stillede børn.

En gymnasieelev besøgte i 1955 skrædder Bonum i Lundby for at interviewe ham. Det blev ikke noget kedeligt besøg hos den muntre og livskloge skrædder. Artiklen indeholder også en række billeder, som viser at hos skrædder Bonum, var der aldrig kedeligt.

En artikel tager udgangspunkt ved 2. verdenskrigs slutning, hvor tyskerne sænkede en række af deres egne motortorpedobåde. Nogle af disse både ligger stadig på bunden af Lunkebugten.

Lynnedslag bevirkede i 1925 en større gårdbrand i Helluf. Datteren på gården skriver i 1926, under et højskoleophold, en meget levende og detaljeret beretning om den frygtelige hændelse.

En dramatisk beretning om en dansksindet sønderjyde, som blev sendt i krig på tysk side i 1. verdenskrig, giver et godt indtryk af en helt forfærdelig oplevelse. Efter krigen blev sønderjyden bosat på Tåsinge og boede der resten af livet. Han stiftede familie og fik ikke færre end 12 børn.

En artikel skrevet ca. 1910 af Søren Lolk handler om kvinden: Kvinder skal lave mad, passe mand og børn, malke køer og så i øvrigt tie stille. I dag vil de fleste kvinder uden tvivl sige, hvad bilder han sig ind. Men det var en helt anden tid.

Årets forfattere, som har bidraget med artikelstof til Tåsinge årbog 2020, er Hanne Staff Johansen, Jens Hagen Eriksen, Kirsten Nistrup Vilhelmsen, Frans Lærke Bødker, Jens Højte Jensen og Lone Fallentin.