-som vi ikke har set det i mange år

Det er en stor fornøjelse for både insekter og dyr, at så mange af bønderne på øen, har fået øjnene op for, hvor meget det betyder, at de sår blomster i kanten af deres marker, eller som Jens Højte Jensen, der ud for sin gård på Bjerrebyvej, har skabt et sandt paradis for bier og den menneskelige synssans. Man bliver simpelthen så glad for den gave, han her gav insekterne og de forbipasserende. Men også f.eks. Skiftekær har plantet blomster i kanten af deres marker.
Det er ren fryd at gense sin barndoms blomsterflor i grøftekanterne, hvor der de senere år har været stærkt stigende biodiversitet. Det myldre med hvide skærmplanter fra vild gulerod, til skarntyde og rølliker Cikorie, gåserurt, mussevikke og blæresmælde… der er mange navne at gå på opdagelse i .. Til stor forskel fra den fremherskende monokultur på markerne.
Og det er udover den æstetiske nydelse også sidste udkald for bevarelsen af mange af vore insekter og sommerfugle.
På samme måde er det vigtigt at bevare de mange forskellige hegn overalt på Tåsinge. De er utrolig vigtige biotoper for såvel de større, som de mindre dyr. De rummer en sand mangfoldighed af fuglereder, flagremus og egernreder. De er desuden livsvigtige skjulesteder for såvel råvildt som harer m.m.
Og dem er øens landmænd generelt også gode til at passe, og beskærer, så de bliver ved med at være tætte skjulesteder.   

Så det er med glæde, at jeg kan konstaterer at flere og flere får øjnene op for vigtigeheden af at bevarer mangfoldigheden i dyre og plantelivet, også øens flittige landmænd.
Så husk og ros dem for det arbejde de lægger i bevarelsen og genetableringen af øens mangfoldige dyre og plantreliv, for uden deres arbejde og læggen jord til blomsterenge og bælter med f.eks. honningurt og solsikker, så mister vi en vigtig del af det der, skaber naturen.
Og vi vil jo gerne se flere blomsterbælter langs markerne fremover. 

Jeg vil også her på falderebet komme med en opfordring til alle de haveejerne, som luger lidt for energisk, også indimellem med en lidt for energisk sprøjte, at spare lidt på krudtet, og i stedet overveje om ikke det ville være dejligt, i stedet at bruge tiden på at se på sommerfuglene der flak ser rundt, eller nyde at se bierne bestøve deres frugttræer – for uden bier og andre insekter er vi ilde stedt.