Alle 285 elever er kommet tilbage i skole efter en langvarig corona svedetime, 0.-4. klasse hele ugen, mens 5.-6. klasse må nøjes med en enkelt skoledag, men der er håb efter påske…

Er det godt at være i skole igen?

– Jaaaaaeeeeee…

Eleverne i 1. klasse jubler og holder frikvarter i gynger og klatrestativ i det ene hjørne af skolegården, der er opdelt i fem zoner på grund af covid-19 restriktionerne.

Efter en lang juleferie, der varede næsten til fastelavn, kom eleverne i de mindste klasser langt om længe tilbage på skolebænken i februar, ja, og dog, det der med skolebænken er vel så meget sagt.

– Ja, børnene er bare lykkelige for at være
tilbage i skole, smiler viceskoleleder René
Ellegaard Frederiksen.

Men det er ikke til et helt almindeligt skoleskema med undervisning i et klasselokale i dansk i den ene time og matematik i den anden, og…

Nødundervisning ud af huset

– Vi kører med nødundervisning ud af huset, og det kan være med dansk eller matematik hele dagen. Det har fået vores kreative lærere og pædagoger til at tænke i nye baner, nemlig at flytte undervisningen udenfor, og de bruger hele øen, lige fra Smørmosen til sejlcentret ved Thurøbund og naturskolen ud mod Skårupøre ovre på den anden side af dæmningen, fortæller  René Ellegaard Frederiksen, der også er glad for samarbejdet “om at løse opgaven” med Knasten.

Covid-19 restriktioner betyder ligeledes, at klasserne ikke må blandes i frikvartererne, og derfor holder de frikvarter på skift fem klasser ad gangen, fordelt i de fem zoner.

– Vi er jo så heldige, situationen taget i betragtning, at det er forår, og vi har en forhåbning om, at 5. og 6. klasse kan komme tilbage hele ugen i stedet for bare en enkelt dag efter påske, siger René Ellegaard Frederiksen.