Byrådets Teknik- og Erhvervsudvalget har indstillet, at der i første omgang skal bruges to millioner kroner på at forbedre trafikforholdene på det sydlige Tåsinge.

Lang tids debat omkring især den tunge trafik på SydTåsinge, har nu udmøntet sig i de første konkrete forslag og penge til at føre dem ud i livet. I alt indstiller udvalget til byrådet, at der i første omgang skal bruges to millioner kroner på en række konkrete forslag. 

Forslaget er en kombination af  en grundig COWI rapport, der er dels er udarbejdet på baggrund af  borgernes input fra de to store  borgermøder i Lundbyhallen i efteråret, dels at folk fra COWI har kørt SydTåsinge tyndt og beskrevet alle de små og store udfordringer, der er trafikmæssig. Der er foretaget trafiktællinger, og hastigheds undersøgelser, og afholdt et møde med det nyetablerede Lokalråd for Sydtåsinge, der har indsamlet ideer og input fra borgerne, og de store erhvervsdrivende i området er kommet med input, som samlet er indgået i den endelige indstilling fra embedsmændene.

– Embedsmændene var meget lydhøre og de ville meget gerne lytte til de input, vi havde samlet sammen, siger formanden for lokalrådet Sally Goings Darre.

Sådan bruges pengene

Der skal i første omgang bruges 1.150.000 kroner på den såkaldte helhedsløsning. Den handler kort fortalt om at få fordelt den tunge trafik til Andekærgård og Skiftekær Økologi på et rutenet for tung trafik, at der laves vigepladser og nogle få af de meget dybe grøfter, som der er på Syd Tåsinge, laves om til såkaldte trug, altså overdækkes. 

350.000 kroner bruges på at undersøge muligheden for at lave en helt ny vej ind over markerne til traktorer og landbrugsmaskiner, der i høst- og gyllesæsonen kører i pendulfart til Andekærgård.

Endelig er der sat 500.000 tusind kroner af til såkaldte specifikke løsningsforslag, som bl.a. skal findes i samarbejde med Lokalrådet, og indeholder nogle af alle de konkrete ideer der allerede er kommet fra borgerne på SydTåsinge. Disse penge er endnu ikke fordelt på konkrete projekter.

Formanden for Lokalrådet for Sydtåsinge er godt tilfreds med, at rådet faktisk har haft konkret indflydelse og er blevet lyttet til.

– Jeg synes, vi er blevet taget enormt seriøst, og det virker som om embedsmændene er meget glade for, at de nu har en vej ind til at høre, hvad vi lokalt egentlig mener er den bedste løsning. Om politikerne så tager det på samme måde, må tiden vise, siger Sally Goings Darre.

Hvis man har lyst til at gå i detaljer med trafikplanen for Tåsinge, kan man finde både Cowi´s rapport og Teknik- og Erhvervsudvalget indstilling på Svendborg kommunes hjemmeside.