Der bliver næppe den store ballade, når der den 25. september skal vælges nye menighedsråd i Bregninge og Bjerreby-Landet sogne. Der er nemlig sjældent flere kandidater end der er pladser i menighedsrådene, og sådan bliver det sandsynligvis igen.

Mange steder er menighedsrådene skueplads for konflikter og stridigheder, som udenforstående ikke altid kan finde hoved og hale i. Sådan er det ikke på Tåsinge, hvor der er tradition for at menighedsrådsvalgene foregår i god ro og orden.

– Det er mange år siden, der har været flere kandidater om buddet. For det meste må vi jo ud at spørge folk, om de ikke kunne tænke sig at være med, forklarer Michael Jensen, der ud over at være kirkeværge i Bjerreby Kirke og sidder i menighedsrådet.

Bjerreby-Landet er et pastorat bestået af de to sogne Bjerreby og Landet. Derfor skal der vælges tre fra hvert sogn til det fælles menighedsråd.

Michael Jensen vil dog gerne slå et slag for arbejdet i menighedsrådene, som både indbefatter ansættelse af nye præster – hvilket dog ikke er aktuelt lige med det samme i nogle af sognene – og alle de aktiviteter som kirkerne står for: Koncerter, foredrag, kor og kirkelegestue for de små.

– Menighedsrådene er jo værd at værne om. De er de sidste lokale råd vi overhovedet har. Og vi laver mange ting, som er vigtige for lokalområdet, fortæller Michael Jensen.

Heller ikke i Bregninge forventer Per Aas Christensen, at der bliver kampvalg. Han er både præst og formand for menighedsrådet

– Nu skal man aldrig sige aldrig, og det kunne da være forfriskende med et lille kampvalg. Men chancerne for det det, er nok ikke så store, siger han.

Begge menighedsråd har holdt informationsmøde sidst i august. Den 25. september skal der så stemmes ved de såkaldte valgforsamlinger. Her kan alle med bopæl i sognet stemme, hvis de altså er medlem af folkekirken og kan legitimere sig på passende vis.

De nye menighedsråd indsættes den første søndag i advent.